- Ontwikkeling Fotografie -

- Development Photography -


Hoe ik van beginnende fotograaf tot gevorderde fotograaf geworden ben?

Begin 2019 heb ik een aantal keer met de camera van mijn ouders, de Canon EOS 1200D, de zonsopkomst bij de Molens van Werelderfgoed Kinderdijk gefotografeerd. De meeste foto's waren gewoon echt slecht. Maarja, ik had het nog nooit gedaan, en wist er helemaal niks vanaf. Niet zo gek dus dat de meeste foto's slecht waren. Maar er zaten wel enkele betere foto's tussen.

Op een gegeven moment zat ik bij me zelf te denken, hoe kan ik mijn foto's van goed naar beter krijgen? Het antwoord daarop was: Veel oefenen en met de camera op pad. Ook heb ik van mijn spaargeld destijds een 18-200mm lens gekocht. Dit omdat de 'standard 18-55mm lens' niet goed genoeg was om mezelf goed te kunnen ontwikkelen. De moeder van een vriend van mij is fotograaf die bruiloften fotografeert als werk, en was mijn voorbeeld. (Link naar haar website onderaan deze pagina)

Een tijdje was het stil, tot de zomer van 2019. Ik ging toen met een groep jongeren voor 3 weken naar Malawi, een van de armste landen ter wereld, om daar een gebedshuis af te bouwen. Uiteraard nam ik de fotocamera mee. Door de camera daar veel te gebruiken begon ik fotografie leuk te vinden en wilde me er meer in ontwikkelen.

Toen ik eenmaal terug was had ik het druk met school, omdat ik in mijn examenjaar zat en had niet echt meer tijd voor fotografie. Ik ging er wel af en toe nog eens op uit, maar dat was heel regelmatig.

In februari 2020 vroeg een klasgenoot van mij, Floris van Vught, mij of ik mee ging om met zijn metaaldetector op pad te gaan in de provincie Limburg dat in zuid Nederland ligt. Hij heeft een YouTube kanaal waar hij video's op plaats van zijn metaaldetectie avonturen (zie link onderaan deze pagina).

Ik ging met hem mee en nam mijn camera mee. Het Limburgse landschap vond ik zo mooi dat ik van plan was om daar nog vaker heen te gaan.

Ik begon fotografie nu echt leuk te vinden, en ging me er ook beter in verdiepen.

Op een gegeven moment vroeg de zoon van mijn buurvrouw, die autodealer van exclusieve auto's is, of ik wat foto's van een paar auto's kon maken zodat hij die foto's voor de verkoop kon gebruiken (link naar zijn website onderaan deze pagina). Dat deed ik uiteraard graag en van het een kwam het ander.

In 2020 ging ik steeds wat vaker fotograferen en deed daardoor ook steeds meer ervaring op. Ook ging ik op YouTube video's kijken, zodat ik wist op welke vlakken ik me kon verbeteren.

Ik ging steeds vaker en vaker fotograferen. Door het dus veel te doen besloot ik in september 2020 mijn eigen camera te kopen, en dat motiveerde me om door te gaan.

Nu 9 maanden verder (juni 2021) heb ik naast mijn camera met de standard 18-55mm lens ook een 18-200mm en een 75-300mm lens. Daarnaast heb ik ook een drone, microfoon, externe flitser, een statief, meerdere batterijen en meerdere SD-kaartjes tot mijn beschikking. In die 9 maanden ben ik heel erg gegroeid in de fotografie en ben ik, naar eigen zeggen een echte gevorderde fotograaf geworden.

Dit is mijn verhaal over hoe mijn hobby voor fotografie begonnen is.
Naast dat ik natuur, dieren en objecten fotografeer, ben ik in januari 2021 ook begonnen met hulpdiensten, voornamelijk de brandweer, gaan fotograferen. En sinds februari 2021 ben ik me ook gaan richten op portret fotografie (fotoshoots). Ik heb tot dusver meerdere fotoshoots gedaan en ik hoop er nog meer te kunnen gaan doen in de toekomst.

Bedankt voor het lezen! Hopelijk vond je dit een leuk, en informatief stukje tekst.

 

How did I go from novice photographer to advanced photographer?

At the beginning of 2019 I photographed the sunrise at the Windmills of World Heritage Kinderdijk a number of times with my parents' camera, the Canon EOS 1200D. Most of the pictures were just really bad. Well, I've never done it before, and I didn't know anything about it. So it's no surprise that most of the photos were bad. But there were some better photos in there.

At one point I was thinking to myself, how can I get my photos from good to better? The answer was: Lots of practice and on the road with the camera. I also bought an 18-200mm lens from my savings at the time. This is because the 'standard 18-55mm lens' was not good enough to develop myself properly. A friend of mine's mother is a photographer who shoots weddings as work, and was my role model. (Link to her website at the bottom of this page)

It was quiet for a while, until the summer of 2019. I then went with a group of young people for 3 weeks to Malawi, one of the poorest countries in the world, to finish a house of worship there. Of course I took the camera with me. By using the camera a lot there, I started to like photography and wanted to develop more in it.

Once I got back I was busy with school as I was in my senior year and didn't really have time for photography anymore. I did go out once in a while, but that was very regular.

In February 2020, a classmate of mine, Floris van Vught, asked me if I would go with his metal detector in the province of Limburg in the south of the Netherlands. He has a YouTube channel where he puts videos of his metal detecting adventures (see link at the bottom of this page).

I went with him and took my camera. I thought the Limburg landscape was so beautiful that I planned to go there more often.

I really started to like photography now, and I also started to delve more deeply into it.

At one point my neighbor's son, who is a car dealer of exclusive cars, asked if I could take some pictures of a few cars so that he could use those pictures for sale (link to his website at the bottom of this page). Of course I liked to do that and one thing led to another.

In 2020 I started shooting more and more often and therefore gained more and more experience. I also went to watch videos on YouTube, so that I knew in which areas I could improve.

I started shooting more and more often. So doing it a lot I decided to buy my own camera in September 2020, and that motivated me to keep going.

Now 9 months later (June 2021) in addition to my camera with the standard 18-55mm lens, I also have an 18-200mm and a 75-300mm lens. In addition, I also have a drone, microphone, external flash, a tripod, several batteries and several SD cards at my disposal. In those 9 months I have grown a lot in photography and I have become, in my own words, a advanced photographer.

This is my story about how my hobby for photography started.
In addition to photographing nature, animals and objects, I also started photographing emergency services, mainly the fire brigade, in January 2021. And since February 2021 I have also started to focus on portrait photography (photo shoots). I've done multiple shoots so far and I hope to do more in the future.

Thank you for reading! I hope you found this a fun and informative piece of text.


Website link, naar de beste Bruidsfotograaf van Nederland, staat hieronder vermeld.

 

Website link, to the best Wedding Photographer in the Netherlands, is listed below.

 


- Website link naar autodealer / Website link to Cardealer -

Zoals in de tekst staat vermeld / As stated in the text


- Youtube link naar / to Floris van Vugt -

Zoals in de tekst staat vermeld / As stated in the text