- Nieuw-Lekkerland -

 

Op Maandagavond 11 oktober 2021 word het voertuig van de Wateroppervlakte redding (18-6810) opgeroepen voor hulpverlening aan derden.

De situatie:

Toen de brandweer gebeld werd dreef er een roeibootje stuurloos rond op het midden van de rivier de Lek, dat was gezien door de melder.

Toen de brandweer ter plaatse kwam enkele minuten later, was het bootje naar de kant gedreven door de wind. De brandweer heeft de boot verder aan de kant getrokken en gehoosd. Er zat veel troep in de boot, met een schroef van een missende buitenboordmotor.

Het vermoeden is dat de boot met het hoog water pas geleden meegevoerd is uit Limburg en door de kracht van de motor van een binnenvaartschip los gekomen is en is komen bovendrijven. Maar dit is dus niet 100% zeker!!

 

On Monday evening, October 11, 2021, the vehicle of the Water Surface Rescue (18-6810) will be called for assistance to third parties.

 

The situation:

 

When the fire brigade was called, a rowing boat drifted out of control in the middle of the river Lek, which had been seen by the reporter.

 

When the fire brigade arrived a few minutes later, the boat had been driven to the side by the wind. The fire brigade pulled the boat further to the side and bailed it out. There was a lot of junk in the boat, with a propeller from a missing outboard motor.

 

It is suspected that the boat was recently carried off from Limburg during the high water and that the power of the engine of an inland vessel caused it to come loose and float to the surface. But this is not 100% sure!!


Tekst en foto's: Twan Beukers