Alblasserdam

 

Een deel van Alblasserdam is donderdagavond 11 augustus 2022 voorzien van protestvlaggen. Ongeveer 500 Nederlandse vlaggen werden op ondersteboven opgehangen aan borden, lantaarnpalen en kunstwerken. “We willen een statement maken tegen het stikstofbeleid van de regering. Zoals het nu gaat, kan het gewoon niet,” vertellen de vlagophangers. Met ongeveer zestig man ging men donderdagavond heel  Alblasserdam rond. Met behulp van zes kranen, hoogwerkers en ‘ladderwagens’ werden vlaggen opgehangen.
De vlaggenhangers zijn gecontroleerd door de politie. Die zei dat we moesten blijven rijden en voorzichtig moesten doen. 

Een echte organisatie zit er niet achter de actie, zo vertellen de deelnemers. “We zitten met 150 man in een appgroep en kwamen op dit idee. We hebben met elkaar 500 vlaggen van 5 euro per stuk aangeschaft. Verder hebben we 12.000 tiewraps gekocht.”

Ook langs de Middenpolderweg (N480) in Streefkerk werden vlaggen opgehangen. Ook daar werden de vlaggenhangers gecontroleerd. Met daar ook de boodschap dat ze moesten blijven rijden en voorzichtig moesten doen. Voor zover bekend zijn er geen boetes uitgedeeld. 

Of de groep uit Alblasserdam en de groep uit Streefkerk bij elkaar hoorde is niet duidelijk.

 

Part of Alblasserdam will be equipped with protest flags on Thursday evening, August 11, 2022. About 500 Dutch flags were hung upside down on signs, lampposts and works of art. “We want to make a statement against the government's nitrogen policy. The way it is now, it just isn't possible," the flag hangers say. On Thursday evening, about sixty people went around the whole of Alblasserdam. Flags were hung with the help of six cranes, aerial platforms and ladder trucks.

The flag hangers have been checked by the police. He told us to keep driving and to be careful.

There is no real organization behind the campaign, according to the participants. “We are in an app group with 150 people and came up with this idea. Together we bought 500 flags of 5 euros each. We also bought 12,000 tie wraps.”

Flags were also hung along the Middenpolderweg (N480) in Streefkerk. The flag hangers were also checked there. With the message that they had to keep driving and be careful. As far as is known, no fines have been issued.

It is not clear whether the group from Alblasserdam and the group from Streefkerk belonged together.


Tekst: Peter Stam (met kleine aanpassing)

Foto's: Peter Stam en William