- Nieuw-Lekkerland -

 

Op dinsdagochtend, 23 februari, 2021, is er brand onstaan in een achteruin van een woning in de Bovenkruier in Nieuw-Lekkerland. De brand werd ontdekt door de overburen. Zij hoorden geknetter en zagen snel daarna vlammen en veel rook. 112 werd gebeld en overbuurman C. de Jong ging intussen aan de slag met een tuinslang. De man klom op een schuur en probeerde te blussen vanaf die kant. Vanaf de andere kant blusten ook twee buurtbewoners met tuinslangen en emmers water. Ook zorgden buren ervoor dat het verkeer werd geregeld.

Omdat in eerste instantie werd gedacht dat het vuur ook naar de woning was doorgeslagen, werd opgeschaald naar middelbrand.

Brandweer Nieuw-Lekkerland en brandweer Alblasserdam werden opgeroepen. De inzet van de Alblasserdammers bleek uiteindelijk niet meer nodig te zijn.

Er stonden onder meer een bamboe, een kliko, een zonnescherm en een regenpijp in brand. De brandweer had de situatie snel onder controle. In de woning is uiteindelijk geen brand ontstaan.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Voor zover bekend waren de bewoners zelf niet thuis.

 

On Tuesday morning, February 23, 2021, a fire started in the back garden of a house in the Bovenkruiser in Nieuw-Lekkerland. The fire was discovered by neighbors across the street. They heard crackling and soon after saw flames and a lot of smoke. 112 was called and neighbor C. de Jong, meanwhile, started working with a garden hose. The man climbed onto a shed and tried to put out the fire from that side. From the other side, two local residents also put out the fire with garden hoses and buckets of water. Neighbors also ensured that traffic was controlled.

Because it was initially thought that the fire had also spread to the house, it was scaled up to medium fire.

New-Lekkerland fire brigade and Alblasserdam fire brigade were called. The deployment of the Alblasserdammers turned out to be no longer necessary.

Among other things, a bamboo, a wheelie bin, a sunshade and a drainpipe were on fire. The fire service quickly brought the situation under control. In the end, no fire started in the house.

It is still unclear how the fire started. As far as we know, the residents themselves were not at home.


Foto's & tekst: Twan Beukers