- Nieuw-Lekkerland -

 

Op maandag 5 april 2021 is in een woning aan de Hoogaarslaan in Nieuw-Lekkerland is brand ontstaan. Al snel kwamen er flinke rookwolken uit het huis. De bewoners konden optijd in veilighied komen. De brand woedde op de zolder. De hulpdiensten schaalden op naar ‘grote brand’. De brandweer wist uitbreiding van het vuur naar de buren te voorkomen. Bij de beide buren is lichte schade ontstaan. Even na 12.00 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven kon worden begonnen met nablussen.

Om alles goed te kunnen blussen, heeft de brandweer dakpannen van de woning gehaald. In verband met de vallende dakpannen, is een deel van de omgeving afgezet met lint. Het team ‘brandonderzoek’ van de brandweer is ter plaatse om uit te zoeken hoe de brand kon ontstaan. Er wordt gedacht aan kortsluiting in of bij een accu van een apparaat. Nader onderzoek van de brandweer moet hier uitsluitsel over geven.

Onbewoonbaar
Het gezin dat in de woning woonde, kan daar voorlopig niet meer wonen. De stichting Salvage is ingeschakeld om te helpen bij de schade-afhandeling. Daarbij zal ook worden gezocht naar vervangende woonruimte.

De grootste schade is ontstaan op de zolder, maar ook op de eerste verdieping van het huis is de schade enorm. Op die eerste etage is veel bluswater terecht gekomen. En er is, net als op de begane grond, roet -en rookschade.

Burgemeester Theo Segers van gemeente Molenlanden heeft zich ter plaatse laten informeren door de hulpdiensten. Hij heeft daarbij ook gesprekken gevoerd met bewoners van de Hoogaarslaan.

Het gezin wat er woonde heeft die zelfde middag een vervangende woning toegewezen gekregen even verderop in de straat.

 

On Monday, April 5, 2021, a fire started in a house on Hoogaarslaan in Nieuw-Lekkerland. Soon, large clouds of smoke came out of the house. The residents were able to get to safety in time. The fire raged in the attic. The emergency services scaled up to 'major fire'. Firefighters were able to prevent the fire from spreading to neighbors. There was minor damage to both neighbors. Just after 12 noon, the 'fire master' signal was given and extinguishing could be started.

To be able to extinguish everything properly, the fire brigade removed roof tiles from the house. In connection with the falling roof tiles, part of the area has been cordoned off with ribbon. The fire investigation team is on site to find out how the fire started. A short circuit in or near a battery of a device is considered. Further investigation by the fire service should provide a definitive answer.

Uninhabitable
The family that lived in the house can no longer live there for the time being. The Salvage Foundation has been called in to help with claims settlement. Alternative housing will also be sought.

The greatest damage occurred in the attic, but the damage is also enormous on the first floor of the house. A lot of fire water ended up on the first floor. And there is, just like on the ground floor, soot and smoke damage.

Mayor Theo Segers of the municipality of Molenlanden was informed on site by the emergency services. He also held talks with residents of Hoogaarslaan.

The family that lived there was allocated a replacement home that same afternoon, just down the street.


Foto's & tekst: Twan Beukers