Papendrecht

 

Zaterdagmiddag 25 Juni 2022 is brandweer Papendrecht, tijdens een Open Dag, opgeroepen voor een melding stank/hindelijke lucht in de Boegspriet in Papendrecht.

De brandweer verrichtte meerdere metingen in onderandere een aantal woningen en de riolering. Bij woningen werden geen verhoogde concentraties waargenomen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft iemand een vloeistof in het riool gedumpt waardoor de straat naar terpetine/benzine rook.

Na het ventileren bij het huis waar de stank het ergste was, ging de brandweer retour kazerne om de open dag die daar plaats vond bij te wonen.

 

On Saturday afternoon, June 25, 2022, the Papendrecht fire brigade was called up during an Open Day for a report of stench / nuisance air in the Boegspriet in Papendrecht.

The fire brigade carried out several measurements in, among other things, a number of homes and the sewage system. No increased concentrations were observed in homes. In all likelihood, someone dumped a liquid into the sewer that made the street smell like turpentine/gasoline.

After ventilating at the house where the stench was worst, the fire brigade returned to the station to attend the open day that took place there.