- Alblasserdam -

 

Brandweer Alblasserdam is donderdag middag 4 november 2021 met spoed uitgerukt voor een melding over gaslucht in de Wibra aan het Wilgenplein in Alblasserdam. De brandweer heeft in de winkel meerdere metingen verricht, en heeft geen verhoogde concentraties gas waargenomen. Bij de naastgelegen kapperszaak, liet één van de meters wel een vreemde zuurstofwaarde zien.

Uit voorzorg werd er daarom opgeschaald naar ‘Middel IBGS’, wat staat voor een middelgrote incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Een officier van dienst van de brandweer en een adviseur gevaarlijke stoffen kwamen ter plaatse. Twee winkels en een deel van het Wilgenplein werd afgezet.

Omdat er getwijfeld werd aan de waardes van de eerste meting bij de kapperszaak, kwam er ook nog een tweede tankautospuit met een andere meter ter plaatse. Uiteindelijk bleken de waardes relatief goed te zijn. Alleen de CO2 was aan nog wat aan de hoge kant. Dit probleem is op te lossen met betere ventilatie. Wat vermoed wordt is dat de eerste meter defect is geweest.

Voor de zekerheid is nog wel netbeheerder Stedin ingeschakeld. Stedin is ter plaatse en controleert nogmaals of er inderdaad nergens een gaslekkage zit.

De oliebollenverkoper zorgde tijdens de afhandeling van het incident voor koffie en oliebollen voor de hulpverleners.

 

The Alblasserdam fire brigade was urgently called out on Thursday afternoon 4 November 2021 for a report about gas smell in the Wibra on Wilgenplein in Alblasserdam. The fire brigade has carried out several measurements in the store and has not observed any increased concentrations of gas. At the adjacent barbershop, one of the meters showed a strange oxygen value.

As a precaution, it was therefore scaled up to 'Middel IBGS', which stands for medium-sized incident control of hazardous substances. An officer of the fire service and a hazardous materials adviser arrived on the scene. Two shops and part of Wilgenplein were closed off.

Because there were doubts about the values ​​of the first measurement at the barbershop, a second tanker sprayer with a different meter was also placed on site. In the end, the values ​​turned out to be relatively good. Only the CO2 was still a bit on the high side. This problem can be solved with better ventilation. What is suspected is that the first meter has been defective.

Grid operator Stedin has still been called in to be on the safe side. Stedin is on site and is checking once again whether there is indeed a gas leak anywhere.

The oliebollen seller provided coffee and oliebollen for the emergency workers during the handling of the incident.