Alblasserdam

 

Weinig wind en toch een melding stormschade voor de Alblasserdamse brandweer. Aan de achterzijde van de manege, aan de kant van de Oranjestraat in Alblasserdam viel vrijdagmiddag 25 maart 2022 plotseling een boom om in de richting van de parkeerplaats. Omdat de boom op een andere boom was gevallen en de kans bestond dat er uiteindelijk iets en/of iemand onder terecht zou komen, werd de brandweer ingeschakeld.


De brandweerlieden hebben de boom in stukken gezaagd en uit de weg gelegd, waarmee het gevaar is geweken. In de boom zat veel slecht en dood hout. De boom stond volgens een buurtbewoner al langer scheef. Of de andere bomen nog wel goed genoeg zijn, wordt binnenkort uitgezocht.

 

Little wind and yet a report of storm damage for the Alblasserdam fire brigade. At the rear of the riding school, on the side of Oranjestraat in Alblasserdam, a tree suddenly fell down towards the parking lot on Friday afternoon, March 25, 2022. Because the tree had fallen on another tree and there was a chance that something and/or someone would end up underneath, the fire brigade was called in.

The firefighters sawed the tree into pieces and put it out of the way, thus removing the danger. There was a lot of bad and dead wood in the tree. According to a local resident, the tree had been crooked for some time. Whether the other trees are still good enough will be investigated shortly.