SMDB De Schakel in Nieuw-Lekkerland opent vernieuwd schoolplein.

 

Vrijdagochtend 1 maart 2024 is het vernieuwde schoolplein van SMDB De Schakel in Nieuw-Lekkerland onder toeziend oog van leerlingen, ouders, docenten, betrokkenen en belangstellenden geopend. Schooldirecteur Henk Kooijman nam omstreeks 11.00 uur het woord om het plein officieel te openen. In zijn toespraak bedankte hij alle betrokken partijen die hebben meegewerkt aan de realisatie van het plein. In het speciaal bedankte hij dhr. B van Adrichem, die de coördinatie van het project, waarvan in 2019 al plannen waren, op zich had genomen. Eén van de eisen was dat het plein buiten schooluren openbaar toegankelijk blijft voor kinderen om te spelen. Hier is aan voldaan. Na schooltijd kan er op het plein worden gespeeld.

Er is lang nagedacht over hoe het plein er uit zou moeten zien. Er moest in ieder geval meer groen komen op het plein, maar om dit te realiseren was erg ingewikkeld aldus dhr. Kooijman. Daarom heeft een architect zich over de plannen gebogen. Het groen is nu zo ingedeeld dat het de hitte zo veel mogelijk buiten (het schoolpand) word gehouden, daarnaast is er nu ook een betere afvoer voor regenwater, naast alleen de riolering. Verder werd er verteld dat de groepen 6 bezig zijn met een onderhoudsplan voor het plein, om het plein zo groen en schoon mogelijk te houden.

Dhr. Kooijman eindige zijn toespraak met een dankwoord voor het geduld van de docenten, leerlingen en de buurt. Vervolgens werd het Schakel-lied gezogen, die een kleine aanpassing had ondergaan vanwege de opening. 

Vervolgens werd door dhr. B van Adrichem en twee leerlingen, waaronder de oudste leerling van de school, de laatste boom gepoot, waarna het naambordje van de boom werd onthuld. De boom heeft de naam 'De Benneboom' gekregen. Dit refereert naar Ben, vanwege zijn inzet en inspanningen voor het plein. 

Na het officiële gedeelte konden leerlingen spelen op het plein, en docenten, ouders en belangstellenden een rondje over het plein lopen. Om 12.00 uur werd begonnen aan de pannenkoeken, die op het plein, door middel van een picknick op kleedjes, per klas werden gegeten. De dag werd vervolgens in de lokalen afgesloten. 


Foto's online zijn in mindere kwaliteit dan originele foto!

Foto's: Robert-Jan Zondag en Twan Beukers