Nieuw-Lekkerland

 

De 31-jarige Sloveense man, die zondagavond 12 juni 2022 tegen een geparkeerde auto botste langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland, heeft op het politiebureau de blaastest en speekseltest geweigerd.

Volgens buurtbewoners was de man stomdronken, de hoeveel alcohol die de man had genuttigd, is niet meer te achterhalen. Ook is niet duidelijk of de man ook drugs had gebruikt.

Toch komt de Sloveen niet van de verdenking af. Een woordvoerster van de politie verklaard: “Weigering wordt gelijkgesteld aan een alcoholgehalte in de hoogste schaal. Er is daarom een proces verbaal opgemaakt en het rijbewijs van de man is ingevorderd. Hij heeft ook een rijverbod.” De man heeft de nacht doorgebracht in de cel.

Ook in Alblasserdam, bij de (straat) Haven had de man al brokken gemaakt. Daar raakte hij onderandere paaltjes langs bomen. Brokstukken van zijn auto bleven achter op de weg.

Vervolgens reed de man op hoge snelheid de dijk uit via Alblasserdam, in de richting van Nieuw-Lekkerland. Even voor de afslag naar de Standerdmolen botste de  man tegen een geparkeerde auto. De dertiger probeerde door te rijden, maar kwam tot stilstand bij de rotonde.

Nieuw-Lekkerlanders werkten de man, die wilde vluchten, uiteindelijk tegen de grond en droegen hem over aan de politie.

Voor het eerdere verslag, klik 'hier

The 31-year-old Slovenian man, who crashed into a parked car along the Lekdijk in Nieuw-Lekkerland on Sunday evening, June 12, 2022, refused the breathalyzer and saliva test at the police station.

According to local residents, the man was completely drunk, the amount of alcohol that the man had consumed can no longer be determined. It is also not clear whether the man had also used drugs.

Yet the Slovenian does not get rid of the suspicion. A police spokeswoman stated: “Refusal is equated with alcohol content in the highest scale. An official report has therefore been drawn up and the man's driver's license has been recovered. He also has a driving ban.” The man spent the night in jail.

Also in Alblasserdam, near the (street) Haven, the man had already broken up. There he hit, among other things, poles along trees. Debris from his car was left on the road.

The man then drove out of the dike at high speed via Alblasserdam, in the direction of Nieuw-Lekkerland. Just before the exit to the Standerdmolen, the man collided with a parked car. The man in his thirties tried to continue driving, but came to a stop at the roundabout.

Nieuw-Lekkerlanders eventually knocked the man, who wanted to flee, to the ground and handed him over to the police.

For the previous report, click 'here'