Kinderdijk

 

Zaterdagmiddag 17 september 2022 zijn er twee mannen met hun zeilboot omgeslagen op de rivier de Lek bij Kinderdijk, ter hoogte van de Lekdijk richting in de richting van Nieuw-Lekkerland. De mannen deden mee aan een wedstrijd en zeilden, naar alle waarschijnlijkheid, net iets te scherp aan de wind, waardoor ze omsloegen. Vanaf de kant werd dit gezien en mensen op de dijk waarschuwden de hulpdiensten. De politie, ambulances en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) werden gealarmeerd en kwamen met spoed ter plaatse. Intussen schoten mensen met andere boten en mensen op de kant de mannen te hulp.

Al snel bleek dat de zeilers ongedeerd waren. De twee kregen van andere recreanten op het water emmers toegeworpen en konden vervolgens hun zeilbootje leeg hozen.

Om alles goed vast te leggen kwam ook de Rotterdamse zeehavenpolitie ter plaatse. De agenten hebben de gegevens genoteerd en een verklaring opgenomen van de twee mannen en vervolgens heeft de KRNM het bootje en de opvarenden naar de dichtstbijzijnde haven gebracht.

 

Saturday afternoon, September 17, 2022, two men capsized with their sailboat on the river Lek near Kinderdijk, at the height of the Lekdijk in the direction of Nieuw-Lekkerland. The men entered a race and, in all likelihood, sailed just a little too close to the wind, causing them to capsize. This was seen from the side and people on the dike alerted the emergency services. The police, ambulances and the Royal Dutch Rescue Company (KNRM) were alerted and rushed to the scene. In the meantime people with other boats and people on the shore came to the aid of the men.

It soon became apparent that the sailors were unharmed. The two were thrown buckets onto the water from other holidaymakers and were then able to empty their sailboat.

The Rotterdam seaport police also came to the scene to record everything properly. The agents noted the data and recorded a statement from the two men and then the KRNM took the boat and the people on board to the nearest port.


(Onderste video aangeleverd via Peter Stam)