- Slenaken -In wat de Tuin van het Heuvelland wordt genoemd ligt het dorpje Slenaken. Nergens anders zijn de wegen zo schilderachtig, staan er zoveel kruisen en kapelletjes, omgeven door een prachtig landschap. Het riviertje de Gulp kronkelt prachtig door het dorpje heen. De gehuchtjes rond Slenaken zijn de vruchten uit de tuin. Slenaken is als een vlaai. Een vlaai die uitnodigt om gegeten te worden. Op recreatief gebied heeft Slenaken vele verrassingen in petto. Dat komt door de vele toeristen die het dorpje telkens weer bezoeken. Bovenal is daar het wonderschoon. De kalkgrond, holle wegen, hellingbossen en fruitboomgaarden garanderen een flora en fauna die heel erg uniek in de regio is. Geniet ervan tijdens een wandeling of fietstocht! Ook is de plaats / omgeving erg geschikt voor fotograven vanwege het schilderachtige landschap. Het is dus zeker de moeite waard om een keer naar Slenaken te gaan.

 

The village of Slenaken is located in what is called the Garden of the Heuvelland. Nowhere else are the roads so picturesque, there are so many crosses and chapels, surrounded by a beautiful landscape. The river Gulp meanders beautifully through the village. The hamlets around Slenaken are the fruit of the garden. Slenaken is like a flan. A flan that invites to be eaten. In the recreational area, Slenaken has many surprises in store. This is due to the many tourists who visit the village again and again. Above all, it is wonderful there. The chalky soil, sunken roads, hillside forests and fruit orchards guarantee a flora and fauna that is very unique in the region. Enjoy it during a walk or bike ride! Also, the place / environment is very suitable for photographers because of the picturesque landscape. So it is definitely worth a visit to Slenaken.