- Vogels-

- Birds -Rare Bird Spotted

 

Deze vogel is de PurperKoet, een vogel die normaal gesproken niet in Nederland voorkomt.

Deze verdwaalde vogel leeft normaalgesproken in Spanje en Portugal.

Dit is voor zover bekend de 1e wilde PurperKoet die in Nederland is gespot.

 

This bird is the Purple Coot, a bird that does not normally occur in the Netherlands.

This stray bird normally lives in Spain and Portugal.

As far as we know, this is the 1st wild Purple Coot spotted in the Netherlands.