- Enci-Groeve-

- Maastricht -


Vanaf het uitzichtplatform aan de Luikerweg kunnen bezoekers via de trap in de ENCI-groeve afdalen. Via een wandelpad word je een stukje door een oud gangenstelsel geleid. Het pad loopt via de kalkgraslanden, waterplas 'Onder D'n Olifant', Bistro Hoffmanni en de overgangszone naar Châlet D’n Observant aan de andere kant van de groeve.

 

Visitors can descend the stairs into the ENCI quarry from the viewing platform on Luikerweg. Via a footpath you will be guided for a while through an old system of corridors. The path leads through the chalk grasslands, 'Onder D'n Olifant' pond, Bistro Hoffmanni and the transition zone to Châlet D'n Observant on the other side of the quarry.