Werelderfgoed Kinderdijk

- World heritage Kinderdijk -In Kinderdijk, staan 19 molens bij elkaar. Dit is het hoogste aantal molens dat bij elkaar staat ter wereld. Deze locatie trekt elk jaar honderd duizenden toeristen uit zowel binnen als buitenland.

Deze molens zijn al enkele eeuwen oud.

In de loop van de eeuwen werd met ups en downs een steeds beter systeem van molens en gemalen aangelegd. De boezems dienen nog altijd als een soort buffers voor het overtollige water. Het water uit de lage boezem kan door de boezemmolens naar de hoge boezem worden gepompt bij te veel water, maar het kan ook terug stromen in droge tijden. Zo wordt de wind ingezet in dienst van de mensen, het land en het water rond Kinderdijk. Uiteindelijk stonden er twintig molens in de twee waterschappen van Nederwaard en Overwaard, waarvan je de overgebleven negentien zelf kunt komen bekijken en beleven.

 

In Kinderdijk, 19 windmills are located together. This is the highest number of windmills in the world together. This location attracts hundreds of thousands of tourists from home and abroad every year.

These mills are several centuries old.

Over the centuries, with ups and downs, an increasingly better system of mills and pumping stations was built. The basins still serve as a kind of buffers for the excess water. The water from the lower basin can be pumped to the higher basin by the storage mills if there is too much water, but it can also flow back in dry times. For example, the wind is used for the benefit of the people, the land and the water around Kinderdijk. In the end there were twenty mills in the two water boards of Nederwaard and Overwaard, of which you can come and see and experience the remaining nineteen for yourself.